Kunder

Susanne Rydell arbetar med skrivkurser, journalistik och  konsultuppdrag. Jag arbetar både på svenska och engelska. Några av mina kunder de senaste åren:

www.skrivpopulärvetenskapligt.se – en plattform jag driver tillsammans med Birgita Klepke. Vi leder skriv- och webbkurser för universitet, myndigheter och företag.

Liber förlag – boken Skriv populärvetenskapligt,  kurslitteratur bland annat på Lunds universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

SIS, Swedish Standards Institute – texter om kvalitetsutveckling och hållbarhet i olika kanaler, skrivkurser.

Konjunkturinstitutet – Klarspråks- och skrivkurser för forskare och expert på Konjunkturinstitutet

Appelberg  – texter för olika webb och tidningar

Mediakraft – tidningen Dialäsen, texter, skrivkurser och moderatorsuppdrag.

RISE – Swedish Research Institutes, skrivkurser

Kommerskollegium – skrivkurser, webbkurser

Rymdstyrelsen – föreläsning skriv för webben

Sigtuna kommun – skrivkurser, klarspråk och muntlig kommunikation, textgranskning

Härryda kommun – skrivkurser: skriva för webben och skriv klarspråk

Göteborg stad – skrivkurser: klarspråkskurs och skriva för webben

Åbo akademi– skrivkurs (skriv populärvetenskapligt)

Högskolan i Gävle, Reesbe företagsforskning – skrivkurs doktorander

Hyresgästföreningen i Sverige – kurs för webbredaktörer

Parkinsonförbundet – redaktörsarbete och skrivkurser

Stockholmsmässan – innehåll för olika kanaler för B2B-event som EdTech Sweden, MYiHealth, Baltic Sea Future och Swedental.