Kunder

Jag arbetar med både större och mindre kunder inom olika områden. Några exempel på uppdragsgivare:

Liber förlag – boken Skriv populärvetenskapligt,  kurslitteratur bland annat på Lunds universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.
SIS, Svenska Institutet för Standarder – texter om kvalitetsutveckling och hållbarhet i olika kanaler, skrivkurser.
Åbo Akademi – skrivkurser
Stockholms stad– skrivkurser
Karolinska Institutet– upphandlingsavtal, nyhetstexter och pressmeddelanden
Upplands Väsby kommun – kommunikationskonsult, interimsuppdrag under pandemin Hammer&Hanborg.
Mediakraft – tidningen Dialäsen interimsuppdrag tf chefredaktör, texter och moderatorsuppdrag.
Stockholmsmässan – interimsuppdrag pressarbete, redaktör för olika kanaler för B2B-event som EdTech Sweden, MYiHealth, Baltic Sea Future och Swedental.
Skolporten – texter om pedagogisk forskning
Folkuniversitetet – skrivkurser
RISE – Swedish Research Institute, skrivkurser
Appelberg  – texter för olika webbplatser och tidningar
TT-kanalen  – texter för tidningen TT-kanalen
IFOUS – texter om forskningsprojekt för IFOUS, fristående forskningsinstitut för skolans FoU-arbete
Aftonbladet – texter till Almedalen-bilaga
Konjunkturinstitutet – klarspråks- och skrivkurser för forskare och experter på Konjunkturinstitutet.
Sigtuna kommun – skrivkurser, klarspråk och muntlig kommunikation, textgranskning
Härryda kommun – skrivkurser: skriva för webben och skriv klarspråk
Göteborg stad – skrivkurser: klarspråkskurs och skriva för webben
Högskolan i Gävle, Reesbe företagsforskning – skrivkurs doktorander
Kommerskollegium – skrivkurser, webbkurser
Rymdstyrelsen – föreläsning skriv för webben
Parkinsonförbundet – redaktörsarbete, texter
Poppius – skrivkurser för företag, myndigheter och organisationer, journalistkurser
Södertörns Högskola – skrivkurser om reportage, populärvetenskapliga texter, essäer