Kunder

Jag arbetar med både större och mindre kunder inom olika områden. Några exempel på uppdragsgivare:

Liber förlag – boken Skriv populärvetenskapligt,  kurslitteratur bland annat på Lunds universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

SIS, Svenska Institutet för Standarder – texter om kvalitetsutveckling och hållbarhet i olika kanaler, skrivkurser.

Åbo Akademi – skrivkurser

Stockholms stad– skrivkurser

Karolinska Institutet– upphandlingsavtal, nyhetstexter och pressmeddelanden

Skolporten – texter om pedagogisk forskning

Aftonbladet – texter till Almedalen-bilaga

Folkuniversitetet – skrivkurser

Appelberg  – texter för olika webb och tidningar

Upplands Väsby kommun – kommunikationskonsult

Mediakraft – tidningen Dialäsen redaktörsuppdrag, texter och moderatorsuppdrag.

Stockholmsmässan – pressarbete, innehåll för olika kanaler för B2B-event som EdTech Sweden, MYiHealth, Baltic Sea Future och Swedental. 

IFOUS – texter om forskningsprojekt för IFOUS, fristående forskningsinstitut för skolans FoU-arbete

RISE – Swedish Research Institute, skrivkurser

Konjunkturinstitutet – klarspråks- och skrivkurser för forskare och experter på Konjunkturinstitutet.

Sigtuna kommun – skrivkurser, klarspråk och muntlig kommunikation, textgranskning

Härryda kommun – skrivkurser: skriva för webben och skriv klarspråk

Göteborg stad – skrivkurser: klarspråkskurs och skriva för webben

Högskolan i Gävle, Reesbe företagsforskning – skrivkurs doktorander

Kommerskollegium – skrivkurser, webbkurser

Rymdstyrelsen – föreläsning skriv för webben

Parkinsonförbundet – redaktörsarbete, texter

Poppius – skrivkurser för företag, myndigheter och organisationer, journalistkurser

Södertörns Högskola– skrivkurser om reportage, populärvetenskapliga texter, essäer