Susanne Rydell – journalistik, skrivkurser

Susanne Rydell är journalist, utbildare och konsult. Susanne Rydell är författare till boken Skriv Populärvetenskapligt (Liber) och arbetar med utbildningar för universitet, myndigheter och företag.

Skrivkurser, konsultuppdrag, texter

Skrivkurser – skriv populärvetenskapligt, skriv klarspråk, skriv bättre nyhetsbrev och skriv för webben är några exempel. Kurserna finns hos skrivpopularvetenskapligt.se

Interimsuppdrag och konsultuppdrag – kortare eller längre konsultuppdrag inom ux-writing, redaktörs- eller utbildningsarbete.

Texter till nyhetsbrev, webb, sociala medier och tidningar – Susanne Rydell har lång erfarenhet av forskningskommunikation, kvalitetsutvecklings- och hållbarhetsfrågor, IT och populärvetenskaplig kommunikation inom bland annat medicin. Texter på engelska eller på svenska.

Klarspråksarbete – Susanne Rydell håller återkommande kurser i klarspråk för bland annat kommuner och hos skrivpopularvetenskapligt.se.  En annan tjänst är klarspråksgranskning av text.

Kunder

Susanne Rydell arbetar med skrivkurser, journalistik och  konsultuppdrag. Jag arbetar både på svenska och engelska. Några av mina kunder de senaste åren:

www.skrivpopulärvetenskapligt.se – en plattform jag driver tillsammans med Birgita Klepke. Vi leder skriv- och webbkurser för universitet, myndigheter och företag.

Liber förlag – boken Skriv populärvetenskapligt,  kurslitteratur bland annat på Lunds universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

SIS, Swedish Standards Institute – texter om kvalitetsutveckling och hållbarhet i olika kanaler, skrivkurser.

Konjunkturinstitutet – Klarspråks- och skrivkurser för forskare och expert på Konjunkturinstitutet

Appelberg  – texter för olika webb och tidningar

Mediakraft – tidningen Dialäsen, texter, skrivkurser och moderatorsuppdrag.

RISE – Swedish Research Institutes, skrivkurser

Kommerskollegium – skrivkurser, webbkurser

Rymdstyrelsen – föreläsning skriv för webben

Sigtuna kommun – skrivkurser, klarspråk och muntlig kommunikation, textgranskning

Härryda kommun – skrivkurser: skriva för webben och skriv klarspråk

Göteborg stad – skrivkurser: klarspråkskurs och skriva för webben

Åbo akademi– skrivkurs (skriv populärvetenskapligt)

Högskolan i Gävle, Reesbe företagsforskning – skrivkurs doktorander

Hyresgästföreningen i Sverige – kurs för webbredaktörer

Parkinsonförbundet – redaktörsarbete och skrivkurser

Stockholmsmässan – innehåll för olika kanaler för B2B-event som EdTech Sweden, MYiHealth, Baltic Sea Future och Swedental.

 

Kontakt

Kontakta mig gärna om utbildningar, föreläsningar, redaktörsarbete, textproduktion, eller moderatorstjänster.  Mitt kontor finns på Östgötagatan 16, nära Medborgarplatsen och Mosebacke.

e-post: susanne@rydelltext.se
mobil: +46 70 328 16 40

Om Susanne Rydell

Jag arbetar som journalist, utbildare, redaktör och ux-writer – med innehåll för webbplatser, tidningar, sociala medier och nyhetsbrev.  Ett av mina huvudområden är forskningskommunikation.  Jag har skrivit boken Skriv populärvetenskapligt (Liber, 2014) tillsammans Birgita Klepke och  leder återkommande utbildningar för en rad företag, myndigheter och organisationer.

Jag har lång erfarenhet som utbildare för bland annat Poppius Journalistskola, och Södertörns högskola. Nu arbetar jag med utbildningar för www.skrivpopularvetenskapligt.se . Läs mer  LinkedIn