Susanne Rydell – journalistik, skrivkurser, kommunikation

Behöver du hjälp med kommunikation om forskning eller andra komplexa ämnen? Jag  arbetar som konsult/projektledare, utbildare och journalist.  Uppdragen omfattar allt från webb till tryckta medier och projektledning inklusive redaktörsarbete. Min bakgrund finns inom press, radio, samt kommunikation med inriktning forsknings- och samhällskommunikation.  Författare till boken Skriv Populärvetenskapligt (Liber).

Skrivkurser, konsultuppdrag, redaktörsarbete

Skrivkurser – skriv populärvetenskapligt, skriv klarspråk, skriv bättre nyhetsbrev och skriv för digitala medier är några exempel.

Interimsuppdrag och konsultuppdrag – kortare eller längre konsult- eller projektledningsuppdrag.

Redaktörsarbete/texter till nyhetsbrev, webb, sociala medier och tidningar – redaktörsarbete och texter om forskning, hållbarhet och verksamhetsutveckling och  är några av mina specialiteter.

Kunder

Jag arbetar med både större och mindre kunder inom olika områden. Några exempel på uppdragsgivare:

Liber förlag – boken Skriv populärvetenskapligt,  kurslitteratur bland annat på Lunds universitet, Umeå universitet och Stockholms universitet.
SIS, Svenska Institutet för Standarder – texter om kvalitetsutveckling och hållbarhet i olika kanaler, skrivkurser.
Åbo Akademi – skrivkurser
Stockholms stad– skrivkurser
Karolinska Institutet– upphandlingsavtal, nyhetstexter och pressmeddelanden
Upplands Väsby kommun – kommunikationskonsult, interimsuppdrag under pandemin Hammer&Hanborg.
Mediakraft – tidningen Dialäsen interimsuppdrag tf chefredaktör, texter och moderatorsuppdrag.
Stockholmsmässan – interimsuppdrag pressarbete, redaktör för olika kanaler för B2B-event som EdTech Sweden, MYiHealth, Baltic Sea Future och Swedental.
Skolporten – texter om pedagogisk forskning
Folkuniversitetet – skrivkurser
RISE – Swedish Research Institute, skrivkurser
Appelberg  – texter för olika webbplatser och tidningar
TT-kanalen  – texter för tidningen TT-kanalen
IFOUS – texter om forskningsprojekt för IFOUS, fristående forskningsinstitut för skolans FoU-arbete
Aftonbladet – texter till Almedalen-bilaga
Konjunkturinstitutet – klarspråks- och skrivkurser för forskare och experter på Konjunkturinstitutet.
Sigtuna kommun – skrivkurser, klarspråk och muntlig kommunikation, textgranskning
Härryda kommun – skrivkurser: skriva för webben och skriv klarspråk
Göteborg stad – skrivkurser: klarspråkskurs och skriva för webben
Högskolan i Gävle, Reesbe företagsforskning – skrivkurs doktorander
Kommerskollegium – skrivkurser, webbkurser
Rymdstyrelsen – föreläsning skriv för webben
Parkinsonförbundet – redaktörsarbete, texter
Poppius – skrivkurser för företag, myndigheter och organisationer, journalistkurser
Södertörns Högskola – skrivkurser om reportage, populärvetenskapliga texter, essäer

Kontakt

e-post: susanne@rydelltext.se
mobil: +46 70 328 16 40
LinkedIn

Om Susanne Rydell

Jag arbetar sen drygt 15 år i mitt eget företag, Rydell Text, som skribent, redaktör och kommunikationskonsult . Min bakgrund finns inom dagspress-, fackpress- och radio-journalistik

På fritiden är jag helst utomhus.