Om Susanne Rydell

Jag arbetar som journalist, utbildare, redaktör och ux-writer – med innehåll för webbplatser, tidningar, sociala medier och nyhetsbrev.  Ett av mina huvudområden är forskningskommunikation.  Jag är en av författarna till boken Skriv populärvetenskapligt (Liber, 2014) och  leder återkommande utbildningar för en rad företag, myndigheter och organisationer.  Läs mer  LinkedIn