Om Susanne Rydell

Jag arbetar sen drygt 15 år i mitt eget företag, Rydell Text, som skribent, redaktör och kommunikationskonsult . Min bakgrund finns inom dagspress-, fackpress- och radio-journalistik

På fritiden är jag helst utomhus.