Om Susanne Rydell

Jag arbetar som journalist, utbildare, redaktör/projektledare och ux-writer – med innehåll för webbplatser, tidningar, sociala medier och nyhetsbrev.  Ett av mina huvudområden är forskningskommunikation.  Läs mer  LinkedIn
På fritiden är jag helst utomhus.