Skrivkurser, konsultuppdrag, texter

Skrivkurser – skriv populärvetenskapligt, skriv klarspråk, skriv bättre nyhetsbrev och skriv för digitala medier är några exempel. Kontakta mig gärna med frågor om skräddarsydda kurser.

Interimsuppdrag och konsultuppdrag – kortare eller längre konsultuppdrag inom ux-writing, redaktörs- eller utbildningsarbete.

Texter till nyhetsbrev, webb, sociala medier och tidningar – Susanne Rydell har lång erfarenhet av forskningskommunikation, kvalitetsutvecklings- och hållbarhetsfrågor, IT och populärvetenskaplig kommunikation inom bland annat medicin. Texter på engelska eller på svenska.

Klarspråksarbete – Susanne Rydell håller återkommande kurser i klarspråk för bland annat kommuner och hos skrivpopularvetenskapligt.se.  En annan tjänst är klarspråksgranskning av text.