Skrivkurser, konsultuppdrag, redaktörsarbete

Skrivkurser – skriv populärvetenskapligt, skriv klarspråk, skriv bättre nyhetsbrev och skriv för digitala medier är några exempel.

Interimsuppdrag och konsultuppdrag – kortare eller längre konsult- eller projektledningsuppdrag.

Redaktörsarbete/texter till nyhetsbrev, webb, sociala medier och tidningar – redaktörsarbete och texter om forskning, hållbarhet och verksamhetsutveckling och  är några av mina specialiteter.