Om Susanne Rydell

Jag arbetar som journalist, utbildare, redaktör och ux-writer – med innehåll för exempelvis webbplatser, sociala medier och nyhetsbrev.  Ett av mina huvudområden är forskningskommunikation.  Jag har skrivit boken Skriv populärvetenskapligt (Liber, 2014) tillsammans Birgita Klepke och  leder återkommande utbildningar för en rad företag, myndigheter och organisationer.

Jag har lång erfarenhet som utbildare för bland annat Poppius Journalistskola, och Södertörns högskola. Nu arbetar jag med utbildningar för www.skrivpopularvetenskapligt.se . Som journalist har jag tidigare arbetat bland annat på SvD, TT och Sveriges Radio.