Skrivkurser, konsultuppdrag, texter

Skrivkurser – skriv populärvetenskapligt, skriv klarspråk, skriv bättre nyhetsbrev och skriv för webben är några exempel. Kurserna finns hos skrivpopularvetenskapligt.se

Interimsuppdrag och konsultuppdrag – kortare eller längre konsultuppdrag inom content marketing, redaktörs- eller utbildningsarbete. Behöver du någon som snabbt kan gå in och arbeta i olika publiceringssystem med SEO-anpassade texter? Behöver du någon som kan skapa innehåll anpassat efter olika användares behov? Susanne Rydell arbetar som UX-writer med kortare och längre uppdrag.

Texter till nyhetsbrev, webb, sociala medier och tidningar – behöver du texter som är målgruppsanpassade och anpassade till olika kanaler? Handlar det om komplicerade ämnen? Susanne Rydell har lång erfarenhet av forskningskommunikation, kvalitetsutvecklings- och hållbarhetsfrågor, IT och populärvetenskaplig kommunikation inom bland annat medicin. Texter på engelska eller på svenska.

Klarspråksarbete – Susanne Rydell håller återkommande kurser i klarspråk för bland annat kommuner och hos skrivpopularvetenskapligt.se.  En annan tjänst är klarspråksgranskning av text.