Skrivkurser, konsultuppdrag, texter

Skrivkurser – skriv populärvetenskapligt, skriv klarspråk, skriv bättre nyhetsbrev och skriv för webben är några exempel. Kurserna finns hos skrivpopularvetenskapligt.se

Konsultuppdrag – kortare eller längre konsultuppdrag inom content marketing, redaktörs- eller utbildningsarbete

Texter till nyhetsbrev, webb, sociala medier och tidningar – behöver du texter som är målgruppsanpassade och anpassade till olika kanaler? Handlar det om komplicerade ämnen? Susanne Rydell har lång erfarenhet av forskningskommunikation, kvalitetsutvecklings- och hållbarhetsfrågor, IT och populärvetenskaplig kommunikation inom bland annat medicin. Texter på engelska eller på svenska.

Klarspråksarbete – Susanne Rydell håller återkommande kurser i klarspråk för bland annat kommuner och hos skrivpopularvetenskapligt.se.  En annan tjänst är klarspråksgranskning av text.